Postavitev sončne elektrarne HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o., Postojna

Postavitev sončne elektrarne HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o., Postojna

Naziv operacije: Postavitev sončne elektrarne HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o., Postojna

Splošni cilj operacije je:

Cilj investicije je povečati učinkovito rabo energije v poslovnem procesu s postavitvijo fotonapetostnih modulov na strehi objekta HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o., Postojna, ki predstavljajo
malo fotonapetostno elektrarno (SE).

 

Posebni cilji operacije so:

Pozitivni vplivi na okolje, 67,914 t  manj izpustov CO2 na leto.

 

Znesek subvencije: 21.900,40 EUR

 

Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija

Logo EKP kohezijski sklad