Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje HIDRAVLIK SERVIS d.o.o. je na javnem razpisu P4I – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Investicija v nakup laserskega rezalnika za pločevinaste materiale in laserja za čiščenje površin.

 

Projekt predstavlja uvajanje nove tehnološke linije, z nabavo strojev:

– Laserski rezalnik za pločevinaste materiale HyperCUT HyperFIBER 1530/3000 THIN VISIO pro,

– Laser za čiščenje površin HyperCUT HyperCLEAN HC3000R  1000 W PRO MULTI.

 

Stroja bosta prinesla bistvene spremembe v tehnološko proizvodnemu procesu.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

 

Cilji investicije:

– Povečanje čistih prihodkov od prodaje

– Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

– Optimizacija aktivnosti v proizvodnem procesu

– Izboljšanje izobrazbene strukture podjetja (skozi nova zaposlovanja)

– Digitalizacija tehnološkega (proizvodnega) procesa

 

 Skupna vrednost projekta: 199.750,00 EUR  

Financiranje iz mehanizma: 168.000,00 EUR

Trajanje projekta: 29.3.2022 – 31.1.2023

 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (noo.gov.si, evropskasredstva.si).

Logo SPS
Logo NextGenEU
Logo RS MZGRT