Dvigala velikega ranga

Med dvigala velikega ranga uvrščamo dvigala z dvižnim momentom od 35tm do 151tm.

Dvigala so opremljena s sistemom za nadziranjem stabilizatorjev, pozicije dvigala, kontrole stabilizatorja, naprednim FX500, radijskim upravljanjem HBC ali Scanreco. 

Vsa dvigala nad 50tm so opremljena z najnaprednejšim FX900 računalnikom in brezkončno rotacijo