Zbiranje podatkov

Naše podjetje spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki strank ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo

( Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu potrošnikov , Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov )

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno poslovanje podjetja.

Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih boste posredovali je HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o. Postojna,  Tržaška cesta 87 B, 6230 Postojna,  matična št.: 1570307000, davčna št.: 51249103, ki ga zastopa direktor Damijan Černjač, email: [email protected]

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Uporabniki osebnih podatkov so interni oddelki podjetja HIDRAVLIK SERVIS d.o.o. in njegovi pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo dokler traja pogodbeno razmerje oziroma omejeno dalj časa, če tako določa zakon ali je tak zakoniti interes podjetja HIDRAVLIK SERVIS d.o.o. Skladno s 5. odstavkom 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1, smo račune dolžni hraniti 10 let.

Pravice uporabnikov

Stranka oz. uporabnik spletne strani lahko od podjetja HIDRAVLIK SERVIS d.o.o. (upravljalec osebnih podatkov) preko naslednjega e-poštnega naslova zahteva, da preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov: [email protected]

Uporabnik spletne strani ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po dostopu do osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani ima pravico do popravka netočnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po popravku netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani ima pravico do pozabe oz. izbrisa osebnih podatkov, ob izpolnjenih pogojih, ki jih določa 17. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

Uporabnik spletne strani ima pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za neposredno trženje in profiliranje.

Uporabnik spletne strani ima pravico do odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi.

Uporabnik spletne strani ima pravico do pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov [email protected]

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Varovanje zasebnosti

Za podjetje HIDRAVLIK SERIVS d.o.o. in njegovo spletno stran https://hidravlik-servis.si/ so vsi prejeti osebni podatki strank in uporabnikov spletne strani (kot so: ime in priimek, naziv podjetja, država, poštni naslov, telefon, elektronski naslov) zasebni in zaupni.

Osebni podatki so shranjeni v skladu z zakonodajo in dostopni le pooblaščenemu osebju ter osebi čigar so last.

Osebni podatki se uporabljajo izključno za potrebe trženja storitev. Podjetje HIDRAVLIK SERVIS d.o.o. osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, brez privolitve kupca.

Varovanje podatkov

Podatki o strankah so shranjeni v digitalni obliki, se v tej tudi obdelujejo in varujejo v skladu z zakonodajo. Ob prejetem naročilu osebne podatke stranke potrebujemo za proces obdelave naročila in odpošiljanje. Vse osebne podatke bomo hranili tajno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Avtorstvo

Na spletni strani je uporabljeno gradivo, ki je v lasti podjetja HIDRAVLIK SERVIS d.o.o., ter del slik, ki je v lasti Envato Elements in Pixabay, kjer ni zahtevano podpisovanje avtorja.

Arhiv računov

Podjetje vam bo za vsa naročila po e-pošti poslalo potrditev naročila. Račun boste prejeli po prevzemu pošiljke oz. vgradnji. Vsi dokumenti (evidence nakupov, naročila, računi, reklamacije) se hranijo v poslovalnici podjetja HIDRAVLIK SERVIS d.o.o. Postojna, Tržaška cesta 87B, 6230 Postojna. Registrirani kupec lahko zahteva kopije dokumentov, ki se mu jih posreduje v elektronski ali papirni obliki.

V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, pogodbe ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, ne bo mogoče izvajati. Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ne oblikujemo profilov.

[ultimate_gdpr_policy_accept]